Potrzeba lekarskiego osądu

Chociaż sztuczna inteligencja coraz częściej znajduje zastosowanie w medycynie, najnowsze badania sugerują, że obecnie nie jest ona w stanie zastąpić błyskawicznego i precyzyjnego osądu lekarza w sytuacji nagłej hospitalizacji. Program ChatGPT, opracowany przez OpenAI i przedstawiany jako potencjalne narzędzie wspomagające diagnozę, nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei.

Niebezpieczeństwo sprzecznych diagnoz

Analizując przypadki pacjentów z symulowanymi bólami w klatce piersiowej, ChatGPT wielokrotnie dostarczał sprzeczne diagnozy. Można to przypisać pewnemu stopniowi losowości w tej aplikacji, która ma na celu odwzorowanie naturalnego języka. Jednak tego rodzaju losowość w kontekście opieki zdrowotnej, gdzie decyzje wymagają jednoznacznej i spójnej odpowiedzi, może prowadzić do różnic w podejściu, co w rezultacie może być potencjalnie niebezpieczne.

Wsparcie w izbie przyjęć

Mimo tych wyników badania wykazują, że sztuczna inteligencja ma potencjał, aby być naprawdę pomocną w izbie przyjęć. Na przykład, cała historia medyczna pacjenta mogłaby być wprowadzana do programu, który szybko dostarczyłby najważniejsze informacje o pacjencie w nagłych przypadkach. Co więcej, w sytuacjach trudnych i skomplikowanych, lekarze mogliby zwrócić się do programu o przedstawienie kilku możliwych diagnoz.

Wyzwania i możliwości

Chociaż sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie w wielu obszarach opieki zdrowotnej, obecnie nie jest jeszcze gotowa do zapewniania jednoznacznych diagnoz w nagłych przypadkach pacjentów. Dr Thomas Heston, główny badacz z Elson S. Floyd College of Medicine na Washington State University, podkreśla, że "technologia rozwija się szybciej niż nasze zrozumienie jej, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie wielu badań, zwłaszcza w przypadkach krytycznych sytuacji klinicznych".

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!