Inwestycja w grunty rolnicze

Litewski fundusz inwestycyjny HeavyFinance dołączył do swojego programu kredytów węglowych w glebie ponad 700 tysięcy boisk piłkarskich, reprezentujących wartość ukraińskich rolniczych gruntów.

Walka z degradacją gleby

Współczesne praktyki rolnicze znacząco przyczyniły się do degradacji gleby. Wycinanie drzew, nadmierna eksploatacja pastwisk oraz długotrwała uprawa doprowadziły do zmniejszenia jej płodności. W wyniku tych działań do atmosfery uwolniono kilkanaście miliardów ton dwutlenku węgla (CO2). W odpowiedzi na ten problem firma HeavyFinance oferuje rolnikom rekompensaty za przywracanie części uwolnionego węgla do gleby.

Finansowanie dla zrównoważonego rolnictwa

HeavyFinance zachęca do przejścia na praktyki regeneracyjne w rolnictwie, oferując w tym celu finansowanie. Wykorzystując najlepsze dla gleby praktyki, takie jak płodozmian, uprawy okrywowe w okresach międzysezonowych oraz ograniczenie częstotliwości orki, firma wspiera rolników w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery i gromadzeniu go w glebie. Po wdrożeniu nowych metod uprawy rolniczej HeavyFinance dokonuje pomiarów ilości zmagazynowanego węgla, wykorzystując dane satelitarne oraz próbki gleby. Ta kompleksowa ocena poziomu węgla przed i po wprowadzeniu zmian pozwala monitorować efektywność działań rolników.

Kredyty węglowe w Ukrainie

W przypadku Ukrainy lokalna firma Agsolco będzie odpowiedzialna za weryfikację i udzielanie kredytów węglowych. Firmy lub kraje mogą nabywać te kredyty jako sposób na kompensację swoich emisji. Rolnicy, którzy zwiększą zmagazynowanie węgla, będą mogli na tym zarabiać. W kontekście kraju borykającego się z problemami wojennymi może to okazać się cennym źródłem dochodu.

Kluczowa strategia

"Przejście na praktyki regeneracyjne w rolnictwie pozwala rolnikom poprawić jakość gleby i jednocześnie zwiększyć magazynowanie węgla" - mówi Laimonas Noreika, dyrektor generalny i współzałożyciel HeavyFinance. Szacuje się, że wdrożenie tych praktyk na całym ukraińskim obszarze rolniczym może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 757,7 miliona ton, co odpowiada całkowitej rocznej emisji Niemiec.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!