Nowe pomysły i perspektywy

Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił swój plan na przyszłość Europy, ale niewyjaśnioną kwestią pozostaje źródło finansowania tej wizji. Macron poparł pomysł tworzenia nowego, wspólnego długu, podobnego do tego, który był wykorzystywany w Unii Europejskiej podczas pandemii, oraz sugeruje zwiększenie zasobów Unii Europejskiej poprzez wpływy z unijnego podatku węglowego lub podatku od transakcji finansowych.

Lider światowy do 2030

Emmanuel Macron przedstawił szereg nowych propozycji w dziedzinie obronności, gospodarki i handlu, które jego zdaniem mogą przywrócić Europie właściwy kurs. Wyznacza on jako cel dla Unii Europejskiej bycie "liderem światowym" do 2030 roku, poprzez opracowanie "konkretnych strategii finansowania" w pięciu strategicznych obszarach: sztucznej inteligencji, informatyki kwantowej, kosmosu, biotechnologii i nowych źródeł energii.

Nowoczesne podejście do polityki handlowej

Macron stanowczo opowiada się za "preferencją europejską" w zakresie zakupów sprzętu wojskowego. Jego apel dotyczy także konieczności rewizji europejskiej polityki handlowej, aby "bronić naszych interesów". Zauważa, że nie jest możliwe osiągnięcie tego celu, jeśli Europa będzie przestrzegać reguł handlowych spisanych 15 lat temu, podczas gdy Chiny i Stany Zjednoczone już dawno przestały ich przestrzegać, wspierając kluczowe sektory swojej gospodarki poprzez finansowe wsparcie.

Ambitne cele prezydenta Francji

Wizja Macrona dotycząca przyszłości Europy jest ambitna i w wielu obszarach innowacyjna. Prezydent Francji podkreśla konieczność opracowania nowych strategii finansowania, wprowadzenia zmian w polityce handlowej Unii Europejskiej, a także przyspieszenia prac nad strategicznymi dziedzinami, takimi jak sztuczna inteligencja czy nowe źródła energii. Kluczową kwestią, która jednak pozostaje bez odpowiedzi, jest źródło finansowania tych ambitnych celów.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!