Nowoczesny kurs

Google ogłosił nową inicjatywę szkoleniową, która ma na celu wzmacnianie umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją na rynku pracy. W ramach projektu wprowadzony zostanie nowy kurs ''Google AI Essentials'', dostępny na platformie e-learningowej Coursera, oraz 75-milionowy fundusz AI Opportunity, mający na celu jeszcze szersze udostępnienie kursu.

Sztuczna inteligencja w praktyce

Nowy kurs online "Google AI Essentials" został stworzony i prowadzony przez ekspertów Google w dziedzinie sztucznej inteligencji. Kurs nie wymaga wcześniejszego stopnia naukowego ani doświadczenia w tej dziedzinie. Jego celem jest nauczenie pracowników podstawowych umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją, przekazanie najlepszych praktyk w tej dziedzinie oraz promowanie odpowiedzialnego korzystania z tej technologii. Google zapewnia, że w ciągu mniej niż 10 godzin samodzielnej nauki studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat sztucznej inteligencji, nauczą się formułować skuteczne polecenia oraz rozpoznawać potencjalne uprzedzenia i szkodliwe działania sztucznej inteligencji.

Przydatne umiejętności w pracy

Kurs został zaprojektowany tak, aby umożliwić uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia w korzystaniu ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Dostępny na platformie Coursera, kurs oferuje materiały wideo, czytania oraz interaktywne ćwiczenia. Kosztuje 49 dolarów i po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat wystawiony przez Google.

Google AI dla wszystkich

75-milionowy fundusz AI Opportunity Google, oferowany przez filantropijne ramię firmy, ma na celu umożliwienie co najmniej milionowi amerykanów skorzystania z kursu i zdobycia podstawowych umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją poprzez udzielanie grantów organizacjom zajmującym się rozwojem siły roboczej i edukacją.

Transformacja przemysłu

Mimo rosnącego zapotrzebowania na umiejętności związane ze sztuczną inteligencją w różnych sektorach przemysłu Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że tylko połowa pracowników ma obecnie dostęp do odpowiedniego szkolenia ze sztucznej inteligencji. W ubiegłym roku Google wprowadził program AI Opportunity Agenda, mający na celu wyposażenie jak największej liczby pracowników w podstawowe umiejętności związane ze sztuczną inteligencją. Chociaż wszyscy mamy dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji, to Google idzie krok dalej, dostarczając niezbędną wiedzę i umożliwiając jej rzeczywiste wykorzystanie.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!