Profesorowie Steven Johnson oraz Jonathan Ensor zwrócili ostatnio uwagę na problem, z jakim borykają się inżynierowie - muszą oni zwracać uwagę na to jak technologie medyczne przyczyniają się do wykluczeń w społeczeństwie, w innym przypadku ryzykują pogorszenie sytuacji związanej z nierównościami w dostępie do sprawnej opieki medycznej.

Przegląd niezależny rzuca światło na zaskakujące fakty

Niezależny ocena dotycząca nierówności w używaniu urządzeń medycznych ponownie rzuca światło na sposoby, w jakie rozwój technologii medycznej może prowadzić zwiększenia się podziałów w społeczeństwie, w tym w opiece zdrowotnej. Raport jest zdecydowanie cennym materiałem i podkreśla stojące przed naukowcami i inżynierami wyzwanie, jak innowacyjnie projektować urządzenia medyczne tak, aby nie przyczyniały się do zwiększenia nierówności.

Przypadek nierówności - co dalej?

Innowacje w tym obszarze oznaczają wykonywanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, konieczne jest zgłębienie relacji z pacjentami poza powierzchowne analizy ich wyników zdrowia. Jak podkreśla raport, rozwój technologii nie może opierać się wyłącznie na wiedzy inżynierów czy doświadczeniu profesjonalistów służby zdrowia. Musi on odpowiadać na różne społeczne, kulturowe i zdrowotne aspekty różnych grup społecznych. Po drugie, należy zwrócić uwagę na to, że na wyniki pozyskiwane nie składają się jedynie technologie z których korzystają, ale również to jak i kiedy z nich korzystają. Oznacza to, że trzeba wziąć pod uwagę jak dostęp do opieki zdrowotnej czy też związane z tym przyzwyczajenia kulturowe wpływa na decyzję ludzi co do zasięgnięcia pomocy.

Problem nierówności jest złożony i wymaga od naukowców oraz inżynierów innowacyjnego podejścia, które pozwoli na konfrontację z istniejącymi społecznymi przekonaniami i nierównościami. Istotne jest, aby cały proces tworzenia i użytkowania urządzeń medycznych był transparentny i dostępny dla wszystkich grup społecznych. Przede wszystkim jednak, korzystanie z technologii medycznej nie powinno być przywilejem, ale podstawowym prawem każdego człowieka.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!