Innowacyjny test

Badania wykazują, że dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest stworzenie prostego, taniego i skutecznego testu na obecność nowotworów. Test, który wykorzystuje niewielką ilość wysuszonej krwi, może okazać się szczególnie korzystny dla osób żyjących w krajach o niskich dochodach, gdzie dostęp do diagnostyki jest ograniczony ze względu na koszty.

Rewolucja w diagnostyce

Naukowcy z Chin skupili się na stworzeniu testu na suchą kroplę krwi do diagnozowania raka trzustki, żołądka i jelita grubego. System, który wykorzystuje sztuczną inteligencję w postaci uczenia maszynowego, ma być znacznie szybszy i tańszy od obecnych testów na pełną krew. Zgodnie z ich ostatnim raportem w Nature Sustainability, eksperymentalny test na suchą plamę krwi może okazać się również bardziej precyzyjny od dostępnych obecnie testów na pełną krew.

Rozwiązania dla biedniejszych regionów

Ze względu na trudności w diagnostyce niektórych nowotworów i brak niezawodnych markerów krwi, naukowcy zaczęli badać, czy sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu tych chorób. Obecnie dokładna diagnoza często wymaga drogiego sprzętu i transportu, co stanowi dodatkowe obciążenie dla krajów rozwijających się i biedniejszych regionów.

Przełomowa precyzja i szybkość

Nowatorskie podejście przedstawione w badaniu polega na wykrywaniu zmian metabolicznych związanych z rakiem, zamiast tradycyjnych markerów nowotworowych. Autorzy badania sądzą, że tani, szybki test na suchą plamę krwi, wspierany przez sztuczną inteligencję, może stać się realną opcją diagnostyczną. Test wykazał czułość od 82 do 100%, przewyższając obecne testy na pełną krew, których czułość wynosi od 50 do 80%. Eksperyment pokazał również, że próbki pozostają żywotne w różnych temperaturach i warunkach środowiskowych, co jest zaletą w porównaniu do testów na pełną krew, które wymagają bardzo niskich temperatur.

Redukcja niewykrytych przypadków

Rozwiązanie to może być szczególnie skuteczne w mniej rozwiniętych rejonach, gdzie brak dostępu do zaawansowanej diagnostyki. Autorzy badania twierdzą, że test mógłby znacząco zredukować liczbę niewykrytych przypadków raka. Wśród rolników w Chinach niewykryte przypadki raka jelita grubego miałyby spaść z 84,30% do 29,20%, raka trzustki z 34,56% do 9,30%, a raka żołądka z 77,57% do 57,22%. Mimo że odkrycie jest obiecujące, naukowcy muszą przetestować technologię na większej grupie osób przed wprowadzeniem jej na rynek. Choć pierwsze wyniki są bardzo zachęcające, dalsze badania są konieczne do potwierdzenia skuteczności testu.

Obiecujący krok naprzód

Podsumowując, wykorzystanie sztucznej inteligencji wraz z nowatorskim podejściem diagnostycznym, opartym na teście na suchą plamę krwi, ma potencjał do wykrywania raka we wczesnym stadium. Jest to obiecujący krok naprzód, który może znacząco wpłynąć na metodę diagnozowania nowotworów.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!