Innowacyjna technologia medyczna

Startup z branży technologii medycznych, MindAffect z Holandii, pozyskał finansowanie w wysokości 1,1 miliona euro na wprowadzenie na rynek swojej technologii diagnozowania słuchu. Firma, wywodząca się z Uniwersytetu Radbouda, opracowała opatentowaną technologię mózg-komputer (BCI), która umożliwia diagnozę defektów słuchu poprzez analizę sygnałów mózgowych.

Dostępność dla wszystkich

MindAffect dąży do stworzenia bardziej sprawiedliwego rozwiązania testowania, które będzie szczególnie dostosowane dla pacjentów o szczególnych potrzebach, takich jak dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Obecne metody, takie jak testy słuchu z tonami czy testy mowy, polegają na reakcjach pacjentów, co jednak może być nieskuteczne dla osób, które z powodu wieku czy niepełnosprawności mają utrudnioną komunikację ze specjalistą.

Konsekwencje dla społeczeństwa

Niewykryte problemy ze słuchem mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla pacjentów, jak i społeczeństwa. Mogą one prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym oraz zwiększyć koszty opieki zdrowotnej. "Utrata słuchu ma znaczący wpływ na wszystkie aspekty życia" - powiedziała w oświadczeniu dyrektor generalna MindAffect, Jennifer Goodall. Dodała również, że dla dzieci może to oznaczać ryzyko opóźnienia rozwoju edukacyjnego, dla osób starszych - większą izolację i ryzyko wczesnego wystąpienia demencji, a dla osób niepełnosprawnych - ograniczone możliwości integracji społecznej.

Nowe horyzonty

Prezentowane przez MindAffect rozwiązanie to system diagnostyki słuchu bez konieczności fizycznej reakcji, oparty na połączeniu neurologii, technologii BCI  i sztucznej inteligencji. System, nazwany Aurora, polega na odczytywaniu sygnałów mózgowych pacjenta za pomocą specjalnej opaski. Pacjenci noszą tę opaskę na głowie podczas słuchania cichych dźwięków i oglądania niewerbalnych filmów przez około 10 minut. Następnie system analizuje te sygnały mózgowe i łączy je z wynikami audiometrycznych testów progów przewodnictwa powietrznego i kostnego w celu postawienia diagnozy.

Inwestycje w przyszłość

Premiera Aurory została zaplanowana na przyszły rok. Dodatkowo firma pracuje nad diagnozą wzroku dla dzieci oraz nad rozwiązaniem do monitorowania stresu związanego z pracą w wymagających środowiskach wzrokowych i słuchowych. W rundzie finansowania uczestniczyli zarówno obecni, jak i nowi inwestorzy, w tym NLC Health Impact Fund, Barco Limpo i Wasteland Investments.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!