Blisko trzy czwarte, czyli 72% członków zarządu, przyznaje, że celowo ogranicza inwestycje w generatywną sztuczną inteligencję (AI), głównie z powodu społecznego nacisku na odpowiedzialne wykorzystanie AI. Jednak, jak to bywa z technologią, nie nadążając za nią, można zostać w tyle. Dlatego też badają oni ostrożnie potencjał tej technologii, a kultura korporacyjna będzie decydująca w sposobie jej wdrażania.

Są to wnioski z najnowszego badania pulsacyjnego Accenture na temat postępu biznesowego w 2024 roku, opartego na ankiecie przeprowadzonej wśród 3400 członków zarządów, mierzącej kluczowe wskaźniki biznesowe.

Polityki i regulacje dotyczące nowych technologii są również postrzegane pozytywnie, jak twierdzi 71% ankietowanych.

Kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w wykorzystaniu AI. W firmach stawiających na ludzi, liderzy postrzegają AI jako narzędzie, a nie coś, co powinno przejąć ich biznes. „Ważne jest, aby firmy wdrażały AI w sposób, który nie tylko wzmacnia istniejące podejście, ale jest również etyczny,” stwierdza Keith Farley, starszy wiceprezes Aflac.

Podejście Aflac do AI jest zgodne z długotrwałą kulturą korporacyjną firmy. „Stosujemy AI tylko w taki sposób, aby zapewnić ochronę najlepszych interesów naszych klientów.

Produkty ubezpieczeniowe Aflac „dotykają ludzi, czasami w ich najtrudniejszych chwilach, i zawsze będziemy potrzebować ludzi, aby służyć naszym klientom w sposób, w jaki maszyny nie mogą,” mówi Farley.

Jednakże, aż 76% wykonawców postrzega generatywną AI bardziej jako szansę niż zagrożenie, i bardziej korzystną dla wzrostu przychodów niż redukcji kosztów.

Wzywa to liderów biznesowych do kierowania kierunkami AI swoich firm. „Technologie takie jak GPT są dostępne dla wszystkich,” mówi David Higginson, wiceprezes wykonawczy i główny oficer innowacji w Phoenix Children’s. „Zdecydowanie zachęcamy wszystkich pracowników do bezpiecznego korzystania z niej oraz do samodzielnego określenia wartości i możliwości przyszłego wykorzystania.”

Phoenix Children’s „skupia się na zasadzie ‚zacznij od końca’,” mówi Higginson. „We wszystkich naszych pracach nad AI zawsze angażujemy użytkowników końcowych w całej organizacji i zaczynamy proces od pytania ich: ‚jeśli rozwiązanie AI, które opracowujemy, było dokładne w 90% przy prognozowaniu, pomóżcie nam przemyśleć, jak byście je wykorzystali w swoich przepływach pracy.’”

Co najmniej 48% wykonawców w badaniu Accenture spodziewa się, że czatboty AI będą miały znaczący wpływ na architekturę technologiczną ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat. Co najmniej 45% zdecydowanie zgadza się, że agenci AI zaczną współpracować z innymi agentami w celu realizacji zadań organizacyjnych. Co najmniej 40% twierdzi, że ich organizacje są bardzo przygotowane do integracji autonomicznych agentów AI w swoich przepływach pracy.


Generatywna AI w 2024 roku stoi przed wieloma wyzwaniami, ale również oferuje znaczące możliwości. Kluczowym czynnikiem w jej wdrażaniu będzie kultura korporacyjna, która zdecyduje, jak technologia ta zostanie wykorzystana w praktyce.

Accenture | Let There Be Change
Accenture embraces the power of change to create 360° value & shared success in the U.S. for our clients, people, shareholders, partners and communities. Read more.
Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!