Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje nasze życie i pracę: od personalizacji do zwalczania fałszywych informacji

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, oferując spersonalizowane rekomendacje, automatyzując monotonne zadania i zmniejszając prawdopodobieństwo błędów. Chatboty oparte na AI, takie jak ChatGPT, zmieniły krajobraz mediów, umożliwiając prowadzenie rozmów na poziomie niemal ludzkim, generowanie treści i analizowanie emocji z tekstu.

W kontekście przepełnionego informacjami internetu, zdolność AI do dekodowania emocji z słów ma potencjalnie rewolucyjne zastosowania, takie jak analiza sentymentu w monitoringu mediów czy blokowanie szkodliwych treści. Jednakże, mimo postępów, AI wciąż nie dorównuje ludziom w rozpoznawaniu emocji z tekstu, co jest związane z koniecznością zrozumienia kontekstu społecznego i norm, czego AI nauczyć się nie może.

Rozwój SenticNet w analizie emocji

Platforma SenticNet, stworzona przez prof. Erika Cambrię z NTU, stanowi odpowiedź na wyzwania związane z interpretacją języka ludzkiego przez AI. Łączy ona ludzkie sposoby uczenia się z tradycyjnymi metodami maszynowymi, co poprawia zdolność algorytmów do analizy emocji. SenticNet, korzystając z rozumowania opartego na zdrowym rozsądku, pozwala na inferencję sentymentów wyrażonych w zdaniach, a jej procesy są przejrzyste i powtarzalne, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z konwencjonalnymi modelami analizy sentymentu.

Ulepszanie wyszukiwania wideo

Inna innowacja, opracowana przez prof. Sun Aixina, dotyczy sposobu interakcji użytkowników z treściami wideo. Algorytm ten pozwala traktować wideo jak tekst, umożliwiając wyszukiwanie konkretnych momentów w klipie. Metoda ta, poprzez podział długich wideo na krótsze segmenty, adresuje problem degradacji wydajności, który często występuje przy konwencjonalnych technikach wizji komputerowej.

Wykrywanie fałszywych obrazów

Rozwój AI niesie ze sobą także nowe zagrożenia, takie jak fałszywe obrazy, które mogą wprowadzać w błąd lub oszukiwać odbiorców. Technologia Seq-DeepFake, opracowana przez prof. Liu Ziwei, wykrywa manipulacje na obrazach, rozpoznając cyfrowe ślady pozostawione przez edycję twarzy. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, Seq-DeepFake nie tylko identyfikuje fałszywe obrazy, ale także jest w stanie odwrócić proces manipulacji i odtworzyć oryginalną twarz.

Wnioski

Potencjał AI w transformacji naszego świata jest ogromny, jednak kluczowe jest odpowiedzialne i etyczne podejście do jego wykorzystania. Innowacje takie jak SenticNet czy Seq-DeepFake pokazują, jak technologia może wspierać ludzi w zrozumieniu i interakcji z rosnącą lawiną informacji, a także w ochronie przed dezinformacją. Jak AI będzie ewoluować, tak ważne będzie, aby jej rozwój szedł w parze z refleksją nad jej wpływem na społeczeństwo.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!