Parlament Europejski zaaprobował AI Act, pierwsze w historii ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania systemów sztucznej inteligencji. Ustawa została uchwalona zdecydowaną większością 523 głosów za, przy 46 przeciwnych i 49 wstrzymujących się od głosu.

„To historyczny dzień” - powiedział Brando Benifei, włoski prawodawca i współautor AI Act. „Mamy pierwsze na świecie przepisy, które wyznaczają jasną drogę dla bezpiecznego i skoncentrowanego na człowieku rozwoju AI”.

Kategorie rynku AI

AI Act będzie kategoryzować systemy AI na cztery poziomy, w zależności od potencjalnego ryzyka dla społeczeństwa. Aplikacje o wysokim ryzyku, takie jak samochody autonomiczne, będą musiały spełnić szereg surowych wymagań, zanim zostaną dopuszczone na rynek Unii Europejskiej. Systemy o niższym ryzyku będą miały mniej zobowiązań.

„Najważniejszym zadaniem teraz będzie implementacja i spełnianie wymagań przez firmy i instytucje,” - zauważył Benifei. „Pracujemy również nad kolejnymi regulacjami dotyczącymi AI, tym razem w kontekście warunków pracy ”.

Kompleksowość prezentacji sztucznej inteligencji

To, jak skomplikowane może być przyjęcie i wprowadzenie tak skomplikowanych regulacji, pokazują komentarze ekspertów. Curtis Wilson, naukowiec zajmujący się danymi w firmie Synopsys, uważa, że ​​nowe regulacje zbudują zaufanie publiczne: “Surowe zasady i kary za ich naruszenie powstrzymają nieostrożnych deweloperów oraz pomogą klientom zyskać większe zaufanie do korzystania z systemów AI...”

Natomiast Mher Hakobyan z Amnesty International krytykował legislację za faworyzowanie przemysłu kosztem praw człowieka: „Rozczarowujące jest, że UE postanowiła stawiać na pierwszym miejscu interesy przemysłu i organów ścigania, kosztem ochrony ludzi... Brakuje odpowiednich zapisów dotyczących przejrzystości i odpowiedzialności, co prawdopodobnie będzie prowadziło do nadużyć.”.

Potrzeba zmian w firmach

Firmy stoją teraz przed wyzwaniem przystosowania się do nowych zasad. Marcus Evans, prawnik specjalizujący się w prawie ochrony danych, radzi: „Firmy muszą stworzyć i utrzymać solidne zarządzanie AI, aby jak najlepiej wykorzystać technologię i zapewnić zgodność z nowym reżimem... Muszą zacząć przygotowania teraz, aby nie naruszyć tych przepisów.”.

Po latach negocjacji, AI Act sygnalizuje, że Unia Europejska ma zamiar stanąć na czele globalnej debaty na temat tej transformatywnej technologii. Jednak różne punkty widzenia na kwestię regulacji AI pokazują, że przyszłe wyzwania w znalezieniu właściwej równowagi między innowacją a ochroną praw obywateli są nieuniknione.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!