Konflikt interesów

Setki pielęgniarek zrzeszonych w związku zawodowym przeprowadziły demonstrację przed Kaiser Permanente w San Francisco, wyrażając sprzeciw wobec rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Pomimo tego, że służba zdrowia i badacze coraz częściej integrują sztuczną inteligencję z opieką nad pacjentami.

Perspektywa związków zawodowych

"Jest niezwykle niepokojące, że Kaiser promuje się jako lider w dziedzinie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, pomimo tego, że wiemy, że ich korzystanie z tych technologii odbywa się kosztem opieki nad pacjentem, wszystko w imię zwiększania zysków" - powiedziała Michelle Gutierrez Vo, współprezydentka California Nurses Association (CNA), w oświadczeniu. Związek pielęgniarek zdecydowanie postuluje uwzględnienie pracowników i związków zawodowych na każdym etapie rozwoju technologii opartych na danych oraz upoważnienie ich do decydowania, czy i w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w miejscu pracy.

Alarmujące sygnały pielęgniarek

Pielęgniarki ostrzegają, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w różnych celach w opiece zdrowotnej, począwszy od monitorowania pacjentów, przez planowanie harmonogramów pracy pielęgniarek, aż po automatyczne tworzenie kart pacjentów i stosowanie algorytmów przewidywania na podstawie wyników i diagnoz pacjentów. Ostrzegają, że używanie sztucznej inteligencji do monitorowania pacjentów i sygnalizowania potencjalnych zmian w ich stanie powoduje nadmierne, a czasem błędne alarmy, co sprawia, że pielęgniarki muszą reagować na sytuacje, które mogą przekładać się na pominięcie pacjentów, których stan zdrowia może się pogorszyć. "Decyzje dotyczące życia i śmierci pacjenta, zarówno pod kątem stopnia ciężkości stanu, jak i decyzji dotyczących terapii, nie powinny być podejmowane bez umiejętności oceny i krytycznego myślenia ze strony pielęgniarek" - zaznaczył związek na swoim blogu.

Korzyści i zagrożenia

Na pewno istnieje miejsce dla sztucznej inteligencji i nowych technologii analitycznych w poprawie opieki zdrowotnej. Na przykład mogłyby one pomóc w zmniejszeniu wypalenia zawodowego i braków kadrowych. Jednak pielęgniarki obawiają się, że wprowadzenie sztucznej inteligencji najprawdopodobniej zostanie wykorzystane do ograniczenia zależności od ludzkich pielęgniarek poprzez automatyzację znacznej części ich pracy. W rezultacie więcej pacjentów mogłoby zostać przypisanych do każdej pielęgniarki, co zwiększyłoby presję na nie i obniżyło jakość opieki ze wszystkich stron.

Przyszłość opieki zdrowotnej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji nie powinno wiązać się z kosztem pacjentów i ich opieki. Właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej jest bez wątpienia cenne. Może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia pacjentów oraz efektywności pracy personelu medycznego. Jednak pielęgniarki podkreślają, że nie można zastąpić ich ekspertyzy, doświadczenia i holistycznego podejścia do opieki nad pacjentem algorytmami i technologiami. Wykorzystanie sztucznej inteligencji nie powinno prowadzić do obniżenia standardów opieki nad pacjentami.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!