W sercu Doliny Krzemowej, w mieście San Jose, od kilku miesięcy trwa nietypowy eksperyment polegający na szkoleniu sztucznej inteligencji do rozpoznawania namiotów i samochodów, z których ludzie korzystają jako mieszkań. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Trening AI w walce z bezdomnością

W lipcu zeszłego roku rada miasta San Jose wysłała otwarte zaproszenie do firm technologicznych, oferując im możliwość zamontowania swoich kamer na pojazdach należących do miasta. Samochody te zaczęły od grudnia jeździć periodycznie po jednej z dzielnic, zbierając nagrania ulic i miejsc publicznych. Zebrane obrazy są następnie kierowane do oprogramowania do analizy wizualnej i wykorzystywane do szkolenia algorytmów firmy w celu wykrywania niechcianych obiektów - w tym przypadku koczowisk należących do bezdomnych.

Próg dla firm technologicznych

Decyzja miasta San Jose to swego rodzaju wezwanie do firm technologicznych - zaproszenie do współpracy w walce z metropolitalnym problemem bezdomności. Miasto postanowiło otworzyć się na możliwości, jakie daje współczesna technologia i boom na sztuczną inteligencję, jednocześnie dostarczając firmom wartościowych danych do szkolenia ich algorytmów.

Rozwiązania przyszłości

Bez wątpienia jest to eksperyment, który rodzi wiele pytań etycznych. W jakim celu i w jaki sposób miasta i firmy prywatne będą wykorzystywać informacje o bezdomnych? Mimo tego, wydaje się być to kierunek, w którym społeczeństwa będą szły w przyszłości. Technologia staje się narzędziem walki z problemami społecznymi, takimi jak bezdomność. Możliwość szybkiego wykrywania skali problemu poprzez użycie sztucznej inteligencji może przyczynić się do szybszego reagowania na problem i znalezienia skutecznych rozwiązań.

Eksperyment przeprowadzany w San Jose jest niecodziennym przykładem zastosowania nowoczesnych technologii w zagadnieniach związanych z problemami społecznymi. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania namiotów i samochodów zamieszkanych przez bezdomnych pokazuje, jak technologia może być użyta do szybkiego i skutecznego rozpoznawania problemów społecznych na wielką skalę. Czas pokaże, jakie innymi społeczne problemy będą mogły rozwiązać technologie przyszłości, i jakie problemy mogą powstać z użycia technologii w taki sposób.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!