Komisja Europejska intensyfikuje wsparcie dla europejskich start-upów i małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby mogły one rozwijać wiarygodną sztuczną inteligencję (AI), która jest w zgodności z wartościami i przepisami UE. Nowy pakiet AI obejmuje szeroki zakres działań wspierających te firmy i innowacje, w tym propozycję zapewnienia uprzywilejowanego dostępu do superkomputerów dla start-upów AI oraz szerszej społeczności innowacyjnej.

W ramach nowego pakietu AI, Komisja Europejska zaproponowała szereg środków, w tym:

  1. Utworzenie Fabryk AI i zapewnienie, że infrastruktura superkomputerów AI dostępna dla start-upów będzie wystarczająca
  2. Decyzję o utworzeniu Biura AI w Komisji, które będzie rozwijać i koordynować politykę AI na poziomie europejskim oraz nadzorować wdrażanie i egzekwowanie Aktu AI.
  3. Komunikat UE dotyczący Start-upów AI i Innowacji, który przedstawia kluczowe działania, takie jak wsparcie finansowe i kapitałowe, Wspólne Europejskie Przestrzenie Danych i inne inicjatywy.

Komisja ustanowi również dwa Europejskie Konsorcja Infrastruktury Cyfrowej we współpracy z kilkoma państwami członkowskimi. Grupy te będą rozwijać wspólną europejską infrastrukturę w technologiach językowych i najnowocześniejszych narzędziach AI, aby pomóc miastom optymalizować procesy, od ruchu drogowego po zarządzanie odpadami.

Przez lata Komisja Europejska ułatwiała i wzmacniała współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji w całej UE, aby zwiększyć jej konkurencyjność i zapewnić zaufanie oparte na wartościach UE. Uzgodniony w grudniu 2023 roku Akt AI UE jest pierwszym na świecie kompleksowym prawem dotyczącym sztucznej inteligencji i będzie wspierał rozwój, wdrażanie i wykorzystanie wiarygodnej AI w UE.

Inicjatywy Komisji Europejskiej mają na celu stworzenie silnego i konkurencyjnego ekosystemu AI w Europie, który będzie oparty na zaufaniu i wartościach UE. Poprzez wsparcie start-upów i MŚP w rozwoju AI, Komisja dąży do przyspieszenia innowacji i wzrostu gospodarczego, jednocześnie zapewniając, że nowe technologie będą służyć dobru społecznemu i szanować prawa obywateli.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!