Nowa era współpracy

Dwie firmy postanowiły połączyć siły w celu współtworzenia nowej platformy o nazwie "Quercus". Zgodnie z ich wspólnym planem, platforma ta będzie wykorzystywać zaawansowane metody sztucznej inteligencji. Odpowiedzialność za rozwój, utrzymanie i marketing platformy zostanie powierzona firmie DXC Technology, korzystającej z technologii Microsoftu. Celem platformy będzie wprowadzenie szeregu innowacji, które mają na celu optymalizację procesów, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę wydajności operacyjnej.

Technologiczne innowacje od Ferrovial

Projekt "Quercus", oparty na technologii AI Ferrovial, ma na celu wspieranie wdrożeń nowoczesnych technologii w różnych sektorach przemysłu. Platforma ta będzie cechować się niezawodnymi komponentami technicznymi, które zapewnią bezpieczeństwo danych oraz umożliwią integrację i koordynację pomiędzy różnymi modelami sztucznej inteligencji. Rozwiązania te mają na celu rozwinięcie rynku z zastosowaniami sztucznej inteligencji, obejmując narzędzia do zadań rutynowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz cyberbezpieczeństwa.

Współczesne rozwiązania dla przemysłu

Działania te mają na celu optymalizację procesów, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności operacyjnej. DXC Technlogy będzie odpowiedzialna za rozwój platformy, korzystając z Centrum Doskonałości AI w Hiszpanii, przy wsparciu technologii Microsoftu. Dzięki doświadczeniu Ferrovial planowane są liczne ulepszenia w działaniu platformy 'Quercus', które posłużą zastosowaniom sztucznej inteligencji w różnych branżach przemysłu.

Bezpieczeństwo i zaangażowanie

Microsoft, wspierając rozwój platformy, konsekwentnie promuje odpowiedzialne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji. Jak zaznaczył Alberto Granados, prezes Microsoft Spain, wszelkie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji powinny być projektowane i wdrażane z uwzględnieniem kluczowych aspektów, takich jak bezpieczeństwo, prywatność, niezawodność, sprawiedliwość, różnorodność, odpowiedzialność i przejrzystość.

Metamorfoza sztucznej inteligencji

Partnerstwo między Ferrovial a DXC Technology może stanowić kluczowy przełom w branży technologicznej, przyspieszając wprowadzanie sztucznej inteligencji do biznesu i podkreślając transformacyjny potencjał odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Poprzez optymalizację procesów, wzrost bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności operacyjnej, innowacyjna platforma Quercus ustanowi nowy standard dla innowacji opartych na sztucznej inteligencji we wszystkich branżach, umożliwiając firmom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!