Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło przełomową rezolucję dotyczącą sztucznej inteligencji, mającą na celu promowanie bezpiecznego i etycznego rozwoju technologii AI na całym świecie. Ta ośmio-stronicowa rezolucja, współfinansowana przez ponad 120 krajów, została jednomyślnie przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Jest to pierwszy przypadek, gdy ONZ ustanowiła globalne standardy i wytyczne dla rozwoju AI.

Zawartość uchwały

Kluczowe aspekty rezolucji obejmują m.in.: zwiększanie świadomości społecznej na temat korzyści i ryzyk związanych z AI; wzmacnianie inwestycji i możliwości w zakresie badań i rozwoju AI; ochronę prywatności i zapewnienie przejrzystości systemów AI; i adresowanie problemów związanych z różnorodnością i stronniczością w zbiorach danych i algorytmach AI. Rezolucja ta zwraca się również do rządów z prośbą stworzenia odpowiednich przepisów w ich własnych krajach, aby wytyczyć odpowiednie standardy dla etycznego rozwoju i użytkowania AI.

Komentarz eksperta

"Rezolucja przyjęta dzisiaj wyznacza kompleksową wizję sposobu, w jaki kraje powinny odpowiedzieć na możliwości i wyzwania związane z AI," powiedział Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA. "Wyznacza ścieżkę dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie AI, w tym promocji sprawiedliwego dostępu do technologii, podejmowania kroków w celu zarządzania ryzykiem związanym z AI, ochrony prywatności, zabezpieczenia przed nadużyciami i zapobiegania potęgowania uprzedzeń i dyskryminacji".

Podobne rezolucje

Rezolucja ONZ następuje po kilku międzynarodowych wysiłkach mających na celu regulację szybko rosnącego sektora AI w związku z obawami związanymi z etyką i bezpieczeństwem. Unia Europejska niedawno zatwierdziła akt dotyczący AI, który ustanawia zasady oparte na ryzyku związanym AI we wszystkich 27 krajach Unii. W USA prezydent Biden podpisał w zeszłym roku rozporządzenie wykonawcze wprowadzające krajową strategię wobec AI z naciskiem na bezpieczeństwo.


Rezolucja ONZ sygnalizuje globalne zobowiązanie do zapewnienia, że rozwój technologii AI jest zgodny z zasadami etyki i przyczynia się do dobrobytu całej ludzkości. "Ta uchwała powstała w toku konsultacji z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami z sektora prywatnego, i bezpośrednio odnosi się do priorytetów wielu krajów rozwijających się, takich jak zachęcanie do rozbudowy zdolności AI i wykorzystywanie tej technologii do promowania zrównoważonego rozwoju", wyjaśnił Sullivan.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!