Superinteligencja to nadchodząca era, w której systemy AI będą znacznie bardziej inteligentne od ludzi. Ta era może przynieść ogromne korzyści, ale także potencjalnie stanowić pewne ryzyko.

Bezpieczne AI

Jednym z największych wyzwań związanych z superinteligencją jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Istniejące techniki, takie jak uczenie wzmacniające z oparciem o informacje zwrotne od ludzi (RLHF), mogą nie wystarczyć, ponieważ superinteligentne systemy AI będą zdolne do skomplikowanych i kreatywnych zachowań, których ludzie nie są w stanie w pełni zrozumieć.

Badania technologiczne

Aby zachęcić do badań nad bezpieczeństwem superinteligencji, Google AI i Eric Schmidt fundują program grantów o wartości 10 milionów dolarów. Granty te będą wspierać badania techniczne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej kontroli nad superinteligentnymi systemami AI.

Niezależnie od zagrożeń, które niesie superinteligencja, jesteśmy pełni optymizmu, że dzięki odpowiednim wysiłkom i skoncentrowanemu działaniu można pokonać nowe wyzwania, które stoją przed nami.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!